National Library of Australia

Showing 1 - 16 of 16 Results for subject:"Thailand, Northeastern -- Rural conditions."
Sort by:
 
 
[Bangkok] : Phanaek Wicha Sangkhom, Khana Ratthasat, Chulalongkonmahawitthayalai, 2511 [1968]
 
 
[Bangkok] : Samnakngan Lekhanukan Kosocho., Samnak Lekhathikan Nayok Ratthamontri : Mahawitthayalai Kasetsat, 2528 [1985]
 
 
 
 
Sōk phai bai khāo / Čhatuphō̜n Phǣngthō̜ngdī
โสกไผ่ใบข้าว / จตุพร แพงทองดี
by Čhatuphō̜n Phǣngthō̜ngdī
จตุพร แพงทองดี
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2550-2553 [2007-2010]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2550-2552
 
 
Khon Kaen : Sathaban Wichai lae Phatthana, Mahawitthayalai Khon Kaen, 2533 [1990]
 
 
Withī khon bon pā Tawanʻō̜k phư̄n sutthāi : prawattisāt thō̜ngthin / [Wibūn Khemchalœ̄m ... et al.]
วิถีคนบนป่าตะวันออกผืนสุดท้าย : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น / [ วิบูลย์ เข็มเฉลิม ...et al.]
[Bangkok] : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai, 2548 [2005]
[Bangkok] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548
 
 
Chonnabot ʻĪsān nai mummō̜ng bandit ʻāsāsamak Mahāwitthayālai Thammasāt / Naphāphǭn ʻAtiwānitchayaphong
ชนบทอีสานในมุมมองบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / นภาพร อติวานิชยพงศ์
by Naphāphō̜n ʻAtiwānitchayaphong
นภาพร อติวานิชยพงศ์
[Pathum Thānī] : Witthayālai Phatthanasāt Pūai ʻƯngphākō̜n Mahāwitthayalai Thammasāt, 2559 [2016]
[ปทุมธานี] : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]
BookBook [text, volume]
 
 
by Seri Phongphit
Bangkok : Mooban Press, Thai Institute for Rural Development, Village Foundation, c1990
 
 
ʻĪsān bān hao / Wīrasak Čhansongsǣng
อีสานบ้านเฮา / วีรศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Sāithān samnưk læ khwāmsongčham : botbanthưk pratyā hǣng khwāmrūsưk khō̧ng khondœ̄nthāng khāng thung khāo / dōi ʻAphichāt...
สายธารสำนึกและความทรงจำ : บทบันทึกปรัชญาแห่งความรู้สึกของคนเดินทางข้างทุ่งข้าว / อภิชาติ ทองอยู่
by ʻAphichāt Thō̧ngyū
อภิชาติ ทองอยู่
Khō̧n Kǣn : Sūn Watthanatham phư̄a Kānphatthanā Mūbān ʻIsān, 2528 [1985]
ขอนแก่น : ศูนย์วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านอีสาน, 2528
 
 
Rūam botkhwām chut chonnabot ʻĪsān / Kō̜sit Panpīamrat [bannāthikān]
รวมบทความชุดชนบทอีสาน / โฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
[Bangkok] : Kō̜ng Sưksā Phāwa Sētthakit læ Phœ̄iphrǣ Kānphatthanā, 2523 [1980]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, ๒๕๒๓ [1980]
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.