National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 150 Results for subject:"Thailand, Northern -- Social life and customs."
Sort by:
 
 
by Silao Ketphrom
Chiang Mai : Sathaban Wichai Sangkhom, Mahawitthayalai Chiang Mai, [2539 i.e. 1996]
 
 
by Thitinatda Chinachan
Chiang Mai : Honghian Supsan Phumpanya Lanna, 2544 [2001]
 
 
Khāi yaowachon ʻanurak læ sư̄p sān phūmpanyā Lānnā / Thitinatdā Manīwan, Somnưk Chatchawān
ค่ายเยาวชน อนุรักษ์เเละสืบสานภูมิปัญญา ล้านนา / ธิตินัดดา มณีวรรณ์, สมนึก ชัชวาล
by Thitinatdā Manīwan
ธิตินัดดา มณีวรรณ์
Chīang Mai : Sathāban Wičhai Sangkhom, Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2551 [2008]
เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
 
 
 
Hīt khon mư̄ang : chabap sappa rư̄ang Mư̄ang Lānnā / Thō̜ngthawī Yotphimsān
ฮีตคนเมือง : ฉบับสัปป๊ะเรื่องเมืองล้านนา / ทองทวี ยศพิมสาร
by Thō̜ngthawī Yotphimsān
ทองทวี ยศพิมสาร
Lamphūn : Thō̜ngthawī Yotphimsān, 2556 [2013]
ลำพูน : ทองทวี ยศพิมสาร, 2556
BookBook [text, still image, volume]
 
 
 
 
by Sanan Thammathi
Krung Thep : Chumnum Fun Hitroi Lanna, Wat `Umong, Suan Phutthatham, 2544 [2001]
 
 
Chōk lāng kho̧ngkhlang ʻārak / Sanan Thammathi
โชคลาง ของขลัง อารักษ์ / สนั่น ธรรมธิ
by Sanan Thammathi
สนั่น ธรรมธิ
Chīang Mai : Samnak Songsœ̄m Sinlapawatthanatham Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2550 [2007]
เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๐
 
 
Sinēhā montā hǣng lānnā / Banthūn Lamsam
สิเนหามนตาแห่งลานนา / บัณฑูร ล่ำซำ
by Banthūn Lamsam, 1953-
บัณฑูร ล่ำซำ, 1953
Krung Thēp : [Banthūn Lamsam], 2556 [2013] , Nonthaburī : Čhat Čhamnāi dōi ʻAmarin Buk Sentœ̄
กรุงเทพฯ : [บัณฑูร ล่ำซำ], 2556 , นนทบุรี : จัดจำหน่ายโดยอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Chotchuang Nadon
Krung Thep : Samnakphim Ruan Panya, 2545 [2002]
 
 
Hōrasāt Lānnā / Phaithūn Dō̜kbūakǣo
โหราศาสตร์ล้านนา / ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว
by Phaithūn Dō̜kbūakāeo
ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว
[Chiang Mai] : Sathāban Wičhai Sangkhom, Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2547 [2004]
[เชียงใหม่] : สถาบันวิจัยสังคม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
 
 
Chiang Mai : Khana `Anukammakan Kanwichai Watthanatham Phak Nua : Samnak Songsoem Sinlapa Watthanatham, Mahawitthayalai Chiang Mai, 2542 [1999]
 
 
Rom rư̄an kālǣ / dōi Mālā Khamčhan
ร่มเรือนกาแล / โดย มาลา คำจันทร์
by Mālā Khamčhan
มาลา คำจันทร์
Krung Thēp : Rich Publishing, 2551 [2008]
กรุงเทพฯ : Rich Publishing, 2551
 
 
Khāo ngō̜k dō̜kmāi bān : sārakhadī withī chīwit læ phūmpanyā thō̜ngthin Lānnā / Narīphop
ข้าวงอกดอกไม้บาน : สารคดีวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา / นรีภพ
by Narīphop
นรีภพ
Krung Thēp : Samnakphim Pirāmit, 2545 [2002]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ปิรามิด, ๒๕๔๕
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Chiang Mai : Khana Kammakan Chatngan Supsan Lanna, 2542 [1999]
 
 
Khīeo sư̄a fai / Mālā Khamčhan ; phāsā ʻAngkrit plǣ dōi Dō̜rō̜. Phatthiyā Yimrēwat læ Dō̜rō̜. Phatsitā Čharœ̄nrakhiran...
เขี้ยวเสือไฟ / มาลา คำจันทร์ ; ภาษาอังกฤษแปลโดย ดร. ภัททิยา ยิมเรวัต และ ดร. พัชร์สิตา เจริญรักษ์หิรัญ = the fang of the fire tiger / Mala Kamchan ; English version translated by Pattiya Jimreivat and Patsita Charoenrakhiran
by Mālā Khamčhan, 1952-
มาลา คำจันทร์, 1952-
Krung Thēp : Samnakphim Khlet Thai, 2560 [2017] , ©2017
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ เคล็ดไทย, ๒๕๖๐ [2017]
BookBook [text, volume]
 
 
ʻĀkhā rē khāi : chāttiphan, rāngkāi, kap khwāmpen khon ʻư̄n thī līang mai dai / Phō̜sō̜. Dō̜rō̜. Phairōt Khongthawīsak
อ่าข่าเร่ขาย : ชาติพันธุ์ ร่างกายกับความเป็นคนอื่นที่เลี่ยงไม่ได้ / ผศ. ดร.ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์
by Phairōt Khongthawīsak
ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์
Chīang Mai : Sūn Wičhai læ Bō̜rikān Wichākān, Khana Sangkhommasāt, Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2558 [2015]
BookBook [text, volume]
 
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.