National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 179 Results for subject:"Thaksin Chinnawat, - 1949-"
Sort by:
 
 
Thaksin Chinnawat : chīwit længān
ทักษิณ ชินวัตร : ชีวิตและงาน
[Krung Thēp] : phū čhatphim Walaiphō̜n Klinsōm, Tulākhom 2558 [October 2015] , Krung Thēp : Čhat Čhamnāi dōi Bō̜risat ngāndī Čhamkat (nai khrư̄a Matichon)
[กรุงเทพฯ] : ผู้จัดพิมพ์ วไลพร กลิ่นโสม, ตุลาคม ๒๕๕๘ , กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดยบริษัทงานดี จำกัด (ในเครือมติชน)
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAkkhara dīn Chin Khō̜p 7 mư̄nlān suk hun "khōtarānuwat" / Sutčhai Chānchātrīrat ... [et al.]
อัครดีล ชินคอร์ป หมื่นล้าน ชุกหุ้น "โคตรานุวัตร" / สุดใจ ชาญชาตรีรัตน์ และคนอื่นๆ
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Matichon, 2549 [2006]
กรุงเพฯ : มติชน, 2549
 
 
Thaksin wannī : khomkhit, chīwit, withī, sančhō̜n : rūam lēm pōtkāt čhāk dǣn klai khō̜ng Thaksin Chinnawat / Thaksin Chinnawat
ทักษิณวันนี้ : คมคิด, ชีวิต, วิถี, สัญจร : รวมเล่มโปสการ์ดจากแดนไกล ของ ทักษิณ ชินวัตร / ทักษิณ ชินวัตร
by Thaksin Chinnawat, 1949-
ทักษิณ ชินวัตร, 1949-
Krung Thēp : Bō̜risat PhīThīWī, [2010]
กรุงเทพ : บริษัทพีทีวี, [2010]
 
 
 
Bư̄anglang Thaksin ʻokpai ʻokpai, Thaksin sū sū / Suphot Dāntrakūn
เบื้องหลัง ทักษิณ ออกไป ออกไป, ทักษิณ สู้ สู้ / สุพจน์ ด่านตระกูล
by Suphot Dāntrakūn
สุพจน์ ด่านตระกูล
Nonthaburī : Sathāban Witthayāsāt Sangkhom, 2549 [2006]
นนทบุรี : สถาบันวิทยาศาสตร์สังคม, 2549
 
 
Thaksin prāchai : mō̜p 2549 botrīan thī Thaksin tō̜ng khit mai tham mai / ʻŌlān Sukkasēm
ทักษิณ ปราชัย : ม็อบ 2549 บทเรียนที่ทักษิณต้อง คิดใหม่ ทำใหม่ / โอฬาร สุขเกษม
by ʻŌlān Sukkasēm
โอฬาร สุขเกษม
Krung Thēp : Thān Mīdīa Netwœ̄k, 2549 [ 2006]
กรุงเทพฯ : ฐานมิเดีย เน็ดเวิร์ค, 2549
 
 
Banthưk prawattis̄at 2549 : lom-- rabop Thaksin / Narưphon Phētdī
บันทึกประวัติศาสตร์ 2549 ล้ม..ระบอบทักษิณ / นฤพน เพชรดี
by Narưphon Phētdī
นฤพน เพชรดี
Krung Thēp : Rưa Bai, 2549 [2006]
กรุงเืทพฯ : เรือใบ, 2549 [2006]
 
 
by Pasuk Phongpaichit
Chiang Mai, Thailand : Silkworm Books, c2009
 
 
Rūam ʻīmēn thī Thaksin mai mī wan nænam hai ʻān / Laksanā Kō̧nsin
รวมอีเมลที่ทักษิณไม่มีวันแนะนำให้อ่าน / ลักษณา กรณ์ศิลป
by Laksanā Kō̧nsin
ลักษณา กรณ์ศิลป
Krung Thēp : Samnakphim Sayām, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศยาม, 2550
 
 
Rabō̜p Taksin čhutrœ̄mton læ čhutčhop / khīan dōi Samnưk bunkhun phǣndin, nām pākkā, ʻadīt ʻačhān Mahāwitthayālai...
ระบอบทักษิณจุดเริ่มและจุดจบ / เขียนโดย สำนึกบุญคุณแผ่นดิน, นามปากกา, อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; วัชระ เพชรทอง, บรรณาธิการ
by Samnưk bunkhun phǣndin
สำนึกบุญคุณแผ่นดิน
Krung Thēp : Samnakphim Sāmsahāi, 2557 [2014]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สามสหาย, ๒๕๕๗
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Buntham ʻĀthān
Krung Thēp : Campus Book, 2548 [2005]
 
 
Chīwit tit kam Phan Tamrūat Thō Thaksin Chinnawat / [Mō̜ Nō̜i]
ชีวิตติดกรรม พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร / [หมอ หน่อย]
by Nō̜i, Mō̜
หน่อย, หมอ
Chon Burī, Thailand : Samnakphim Yō̜tmālā, [2008?]
ชลบุรี, Thailand : สำนักพิมพ์ ยอดมาลา, [2008?]
 
 
Thā kraphom sāmāt pēn Thaksin / Yingyong Tangmanatwong
ถ้ากระผมสามารถเป็นทักษิณ / ยิ่งยง ตั้งมนัสวงศ์
by Yingyong Tangmanatwong
ยิ่งยง ตั้งมนัสวงศ์
Krung Thēp : Rōngphim Dư̄an Tulā : Čhatčhamnāi dōi ʻAmmarin Buk Sentœ̄, 2548 [2005]
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา : จัดจำหน่ายโดย อัมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์̄, 2548
 
 
 
 
ʻAo prachāthippatai khư̄n čhāk Rabō̜b Thaksin / Somčhit Nawakhrư̄asunthō̜n, khīan ; Thakœ̄ng Somsap, bannāthikān
เอาประชาธิปไตยคืนจากระบอบทักษิณ / สมจิตต์ นวเครือสุนทร, เขียน ; เถกิง สมทรัพย์, บรรณาธิการ
by Somčhit Nawakhrư̄asunthō̜n
สมจิตต์ นวเครือสุนทร
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Blue Sky, [2013]
กรุงเทพมหานคร : Blue Sky, [2013]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Thaksin tomorrow / rīaprīang dōi Mǣbun Khunwichai
ทักษิณ tomorrow / เรียบเรียง โดย แม่บุญ คุณวิชัย
by Mǣbun Khunwichai
แม่บุญ คุณวิชัย
Pathum Thānī : House & Home Publishing, 2550 [2007]
ปทุมธานี : สำนักพิมพ์ House & Home Publishing, 2550 [2007]
 
 
Khabūankān lom čhao [7] / Kǭng Bannāthikān ASTV Phūčhatkān
ขบวนการล้มเจ้า [7] / กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ASTVผู้จัดการ
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.