National Library of Australia

Showing 1 - 19 of 19 Results for subject:"Tibet Autonomous Region (China) -- Biography."
Sort by:
 
 
 
Zhangjia guo shi Ruobiduoji zhuan / Tuguan Luosangquejinima zhu ; Chen Qingying, Ma Lianlong yi
章嘉国师若必多吉传 / 土观・洛桑却吉尼玛著;陳庆英,马连龙译
Uniform title: Lcaṅ-skya Rol-paʾi-rdo-rjeʾi rnam thar. Chinese
by Blo-bzaṅ-chos-kyi-ñi-ma, Thuʾu-bkwan III, 1737-1802
Beijing : Min zu chu ban she : Xin hua shu dian fa xing. 1988
北京 : 民族出版社 : 新華書店发行, 1988
 
 
Na nian, shi shi fan zhuan : yi ge Xizang ren de tong nian hui yi / Nacang Nuluo zhu
那年, 世時翻轉 : 一個西藏人的童年回憶 / 納倉 · 怒羅著
by Nacang, Nuluo
納倉 · 怒羅
Taibei Shi : Xue yu chu ban she, Minguo 100 [2011]
臺北市 : 雪域出版社, 民國100 [2011]
 
 
Xizang ku nan liang dai ren / [Danbasuoba, Li Zhenhui zuo ; Ciwangdunzhu, Luosangtudeng kou shu ; Gengtedongzhu deng fan yi]
西藏苦難兩代人 / [丹巴索巴, 李貞慧作 ; 慈望頓珠, 洛桑圖登口述 ; 更特東珠等翻譯]
by Bstan-pa-bzod-pa, 1933-2011
丹巴索巴, 1933-2011
Taibei Shi : Xue yu chu ban she, 2013
台北市 : 雪域出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Uniform title: Dalai Lama, my son : a mother's story. Vietnamese
by Tsering, Diki, 1901-
Fawkner, Vic : Tu viện Quảng Đức, 2013
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Sangpo, Khetsun
Dharamsala, H.P. : Library of Tibetan Works and Archives, 1973-1990
 
 
Zou xiang shi jie de Xizang mu tong / Kanbu Zerenzhaxi zhu
走向世界的西藏牧童 / 堪布 澤仁扎西著
by Zerenzhaxi, Kanbu
澤仁扎西, 堪布
Taibei Shi : Tang shan chu ban she, 2013
臺北市 : 唐山出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Tian lu xing lu : pian zhi Xizang / zuo zhe Xu Chong, Qin Dan, Zhou Changzhi
天路行履 : 遍知西藏 / 作者徐衝, 秦丹, 州長治
by Xu, Chong
徐衝
Xianggang : Xing ke er chu ban (Xianggang) you xian gong si, 2007
香港 : 星克爾出版(香港)有限公司, 2007
 
 
Duoren Banzhida zhuan : Gexi shi jia ji shi / Danjin Banzhu'er zhu ; Tang Chi'an yi ; Zheng Dui jiao
多仁班智达传 : 葛锡世家纪实 / 丹津班珠尔著 ; 汤池安译 ; 郑堆校
Uniform title: Rdo-riṅ Paṇḍi-taʾi rnam thar. Chinese
by Bstan-ʾdzin-dpal-ʾbyor, Rdo-riṅ Bkaʾ-blon, 1761-
Beijing : Zhongguo Zang xue chu ban she, 1995
北京 : 中国藏学出版社, 1995
 
 
Tufan zan pu Chisong de zan yan jiu / Lin Guanqun zhuan
吐蕃贊普墀松德贊硏究 / 林冠群撰
by Lin, Guanqun
林冠群
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 78 [1989]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國78 [1989]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.