National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 59 Results for subject:"Tibet Autonomous Region (China) -- Religion."
Sort by:
 
 
 
 
by Anuruddha, R. P
Hoshiarpur [India] : Vishveshvaranand Vedic Research Institute, 1975
 
 
Xizang zong jiao fa zhan shi / Zhongbu Cirenduojie zhu bian ; Gawaxiraosangbu deng bian
西藏宗教发展史 / 仲布・次仁多杰主编 ; 嘎瓦西绕桑布等编
Beijing Shi : Min zu chu ban she, 2009
北京市 : 民族出版社, 2009
 
 
Zang chuan fo jiao li su bai wen / Jiang An zhu
藏传佛教礼俗百问 / 姜安著
by Jiang, An
姜安
Beijing : Jin ri Zhongguo chu ban she, 1994
北京 : 今日中国出版社, 1994
 
 
 
Xizang zong jiao yu she hui fa zhan guan xi yan jiu / Ciwangjunmei zhu bian
西藏宗教与社会发展关系硏究 / 次旺俊美主编
Lasa : Xizang ren min chu ban she, 2001
拉萨 : 西藏人民出版社, 2001
 
 
 
Kanqin'agewangbu quan ji (Zang wen) / Qiuxiongduoji zhu bian
勘钦阿格旺布全集 (藏文) / 秋兄多吉主编
Chengdu : Sichuan min zu chu ban she, 2015
成都 : 四川民族出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Uniform title: Die Religionen Tibets und der Mongolei. English. Selections
by Tucci, Giuseppe, 1894-1984
London : Routledge & Kegan Paul, 1980
 
 
She xiang zhi lu shang de Xizang zong jiao wen hua / Chang Xiaqing
麝香之路上的西藏宗教文化 / 常霞青
by Chang, Xiaqing
常霞青
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1988
杭州 : 浙江人民出版社 : 浙江省新华书店发行, 1988
 
 
by Thurman, Robert A. F
[San Francisco, Calif.] ; [Great Britain] : HarperSanFrancisco, c1995
 
 
Xizang de shen ling / Yang Huilin bian zhu
西藏的神灵 / 杨辉麟编著
by Yang, Huilin
杨辉麟
Xining Shi : Qinghai ren min chu ban she, 2008
西寧市 : 青海人民出版社, 2008
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.