National Library of Australia

The National Library Reading Rooms are now open at reduced hours. Find out more to plan your visit.

Showing 1 - 20 of 22144 Results for subject:Transportation.
Sort by:
 
 
Zhangjiakou jiao tong shi nian kua yue / Zhangjiakou Shi jiao tong ju bian
张家口交通十年跨越 / 张家口市交通局编
Beijing Shi : Ren min jiao tong chu ban she, 2008
北京市 : 人民交通出版社, 2008
 
 
Nihon Rikugun heika rentai / [hensha Shin Jinbutsu Ōraisha Senshishitsu]
日本陸軍兵科連隊 / [編者新人物往来社戦史室]
Tōkyō : Shin Jinbutsu Ōraisha, 1994
東京 : 新人物往来社, 1994
 
 
Kessen heiki Rikugun sensuikan : Rikugun senkō yusōtei maruyu no kiroku / Doi Zenjirō
決戦兵器陸軍潜水艦 : 陸軍潜航輸送艇マルゆの記錄 / 土井全二郎
by Doi, Zenjirō
土井全二郎
Tōkyō : Kōjinsha, 2003
東京 : 光人社, 2003
 
 
Fujian hang yun shi. Gu, jin dai bu fen
福建航运史. 古、近代部分
Beijing : Ren min jiao tong chu ban she, 1994
北京 : 人民交通出版社, 1994
 
 
Nanhai zhi nan di tu / Zhang Chaorong bian
南海指南地图 / 张超荣编
Guangzhou : Guangdong Sheng di tu chu ban she, 2017
广州 : 广东省地图出版社, 2017
MapMap [cartographic image, sheet]
 
 
Jilin Sheng bu men shi : Sheng jiao tong ting juan / Li Xiaoming zhu bian
吉林省部门史 : 省交通厅卷 / 李晓明主编
Changchun : Jilin ren min chu ban she, 2009
长春 : 吉林人民出版社, 2009
BookBook [text, volume]
 
 
Shanghai gong ye jiao tong tong ji nian jian = Shanghai statistical yearbook on industry and transport
上海工业交通统计年鉴 = Shanghai statistical yearbook on industry and transport
[Shanghai] : Shanghai Shi tong ji ju, 2010-
[上海] : 上海市统计局, 2010-
 
 
Ehon Nippon. 1 : Nippon no norimono = Ehon Nippon : Ang mga sasaliyan ng Nippon / henshū Ehon Nippon Kankōkai
エホンニッポン. 1 : ニッポンノノリモノ = Ehon Nippon : Ang mga sasaliyan ng Nippon / ヘンシュー エホンニッポンカンコーカイ
Tōkyō-shi : Ehon Nippon Kankōkai, Shōwa 17 [1942]
トーキョーシ: エホンニッポンカンコーカイ, ショーワ 17 [1942]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Yun shu gong ju gong ye fa zhan ce lue / [Jing ji bu gong ye ju]
運輸工具工業發展策略 / [經濟部工業局]
[Taipei] : Jing ji bu gong ye ju, Minguo 79 [1990]
[Taipei] : 經濟部工業局, 民國79 [1990]
 
 
Yun shu xu zhi / Da Jie'an, Cheng Zhizheng zhu
運輸須知 / 達節庵, 程志政著
by Da, Jie'an
達節庵
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 22 [1933]
上海 : 商務印書館, 民國22 [1933]
 
 
by Kranton, Rachel E
Washington, D.C. : Transport Division, Infrastructure and Urban Development Department, World Bank, 1990
 
 
by Bell, John D. Sc
[Melbourne] : Co-ord. Transport Industries Research Council, Aust., [1960]
 
 
by Hazard, Leland
Pittsburgh : Transportation Research Institute Carnegie-Mellon University, [1969]
 
 
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.