National Library of Australia

Preview the redeveloped Catalogue before it launches late July.

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 81665 Results for subject:Travel.
Sort by:
 
 
Chʻŏnnyŏn kodo rŭl kŏnnŭn chŭlgŏum : Yi Chae-ho ŭi Kyŏngju munhwa kilchabi 33
천년고도를걷는즐거움 : 이재호의경주문화길잡이 33
by Yi, Chae-ho, 1957-
이재호, 1957-
Sŏul-si : Hanʾgyŏre Chʻulpʻan, 2005
서울시 : 한겨레출판, 2005
 
 
Taiyō no enpitsu : Okinawa, umi to sora to shima to hitobito soshite Tōnan Ajia e / Tōmatsu Shōmei = The pencil of the sun, Okinawa & S.E.Asia / by Shomei Tomatsu
太陽の鉛筆 : 沖縄・海と空と島と人びとそして東南アジアへ / 東松照明 = The pencil of the sun, Okinawa & S.E.Asia / Shomei Tomatsu
by Tōmatsu, Shōmei, 1930-2012
東松照明, 1930-2012
Tōkyō : Mainichi Shinbunsha, 1975 , ©1975
東京 : 毎日新聞社, 1975
BookBook [still image, text, volume]
 
 
Akemodoro no hana : Okinawa nikki / Tōmatsu Shōmei
朱もどろの華 : 沖縄日記 / 東松照明
by Tōmatsu, Shōmei, 1930-2012
東松照明, 1930-2012
Tōkyō : Kabushiki Kaisha Sanseidō, Shōwa 51 [1976] , ©1976
東京 : 株式会社三省堂, 昭和51 [1976]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Raosu ni ittai nani ga aru to iu n desu ka? : kikō bunshū / Murakami Haruki
ラオスにいったい何があるというんですか? : 紀行文集 / 村上春樹
Uniform title: Essays. Selections (Bungei Shunjū, Kabushiki Kaisha)
by Murakami, Haruki, 1949-
村上春樹, 1949-
Tōkyō : Bungei Shunjū, 2015 , ©2015
東京 : 文藝春秋, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Tao hua yuan : du ju feng hou wen hua di yun de ming sheng / zhu bian He Yujun = Peach blossom spring : a historic relic integrated with distinctive culture / chief editor Yujun He
桃花源 : 獨具豐厚文化底蘊的名勝 / 主編何譽軍 = Peach blossom spring : a historic relic integrated with distinctive culture / chief editor Yujun He
Changsha Shi : Hunan da xue chu ban she, 2004
長沙市 : 湖南大學出版社, 2004
 
 
Wuyi Shan : shi jie wen hua yu zi ran yi chan / she ying Qu Liming ; zhuan wen Xiao Chunlei = Wuyi Mountain : world cultural and natural heritage / photography, Qu Liming ;...
武夷山 : 世界文化与自然遗产 / 摄影曲利明 ; 撰文萧春雷 = Wuyi Mountain : world cultural and natural heritage / photography, Qu Liming ; script, Xiao Chunlei
by Xiao, Chunlei
萧春雷
Fuzhou Shi : Hai chao she ying yi shu chu ban she, 2010
福州市 : 海潮摄影艺术出版社, 2010
 
 
Beijing Ao yun you zhi nan / Jiang Lexing zhu bian
北京奥运游指南 / 江乐兴主编
Beijing Shi : Zhongguo shui li shui dian chu ban she, 2008
北京市 : 中国水利水电出版社, 2008
 
 
Kidaryŏttŏn saramdŭl chʻŏrŏm : Pak Chʻŏng-su segye kihaeng
기다렸던사람들처럼 : 박청수세계기행
by Pak, Chʻŏng-su, 1937-
박청수, 1937-
Sŏul : Koryŏwŏn, 1989
서울 : 고려원, 1989
 
 
Shen jing xia lü / Wu Qingkang zhu
神经侠旅 / 吳慶康著
by Wu, Qingkang
吳慶康
[Singapore] : Shi chang you xian gong si, [1993]
[Singapore] : 市場有限公司, [1993]
 
 
Jiang shan wan li qing / Wu Zongzhen zhu
江山萬里情 / 吳宗珍著
by Wu, Zongzhen
吳宗珍
Taibei Shi : Wen shi zhe chu ban she, 2009
臺北市 : 文史哲出版社, 2009
 
 
Yi guo ti yan / [Feng Jicai zhu]
异国体验 / [冯骥才著]
by Feng, Jicai
冯骥才
Zhengzhou Shi : Zhongzhou gu ji chu ban she, 2005
郑州市 : 中州古籍出版社 2005
 
 
Zui hao de shi guang zai lu shang / Guo Ziying zhu
最好的时光在路上 / 郭子鹰著
by Guo, Ziying
郭子鹰
Beijing : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she, 2011
北京 : 中国大百科全书出版社, 2011
 
 
Da yang liang an ji / Qin Mu
大洋两岸集 / 秦牧
by Qin, Mu
秦牧
Guangzhou Shi : Hua cheng chu ban she : Guangdong Sheng xin hua shu dian jing xiao, 1987
广州市 : 花城出版社 : 广东省新華書店经销, 1987
 
 
Ping zong tong xun xuan / Zou Taofen
萍踪通讯选 / 邹韜奋
by Taofen, 1895-1944
韜奋, 1895-1944
Changsha Shi : Hunan ren min chu ban she : Hunan Sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
长沙市 : 湖南人民出版社 : 湖南省新華書店发行, 1985
 
 
Lü qing / Dong Rui
旅情 / 东瑞
by Dong, Rui
东瑞
Changsha Shi : Hunan wen yi chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
长沙市 : 湖南文艺出版社 : 湖南省新華書店发行, 1986
 
 
Qin ren xing nan bei / Jia Pingwo zhu
秦人行南北 / 贾平凹著
by Jia, Pingwa
贾平凹
Xianggang : Zhonghua shu ju (Xianggang) you xian gong si, 2017 , ©2017
香港 : 中華書局(香港)有限公司, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Fu sheng xun meng ji xing / Xu Jidun zhu
浮生尋夢紀行 / 許極燉著
by Xu, Jidun
許極燉
Taibei Shi : Qian wei chu ban she, 2012
台北市 : 前衛出版社, 2012
 
 
Zai shi jie jin tou yu jian Taiwan / Luo Yu zhu
在世界盡頭遇見臺灣 / 羅聿著
by Luo, Yu
羅聿
Xinzhu Shi : Guo li qing hua da xue chu ban she, Minguo 102 [2013]
新竹市 : 國立清華大學出版社, 民國102 [2013]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Cong Beijing dao Nanji : Meiguo, Zhili, Agenting, Nanji san ji / Jin Tao zhu
从北京到南极 : 美国, 智利, 阿根廷, 南极散记 / 金涛著
by Jin, Tao, 1940-
金涛, 1940-
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1986
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1986
 
 
Mu nü lang you Zhongguo / Hua Sha zhu
母女浪游中国 / 华莎著
by Hua, Sha
华莎
Chongqing : Chongqing chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian Chongqing fa xing suo fa xing, 1984
重庆 : 重庆出版社 : 四川省新华书店重庆发行所发行, 1984
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.