National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 141 - 160 of 79724 Results for subject:Travel.
Sort by:
 
 
Hangzhou hu shan / Pan Yiping, Wu Pengting, Chen Hanmin bian zhu
杭州湖山 / 潘一平, 乌鹏廷, 陈汉民编著
by Pan, Yiping
潘一平
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1984
上海 : 上海教育出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1984
 
 
Jinsha Jiang feng wu wai ji / Zhu Fei zhu ; Xu Yunqiao zhu bian
金沙江風物外紀 / 朱飛著 ; 許雲樵主编
by Zhu, Fei, 1921-
朱飛, 1921-
Xinjiapo : Qing nian shu ju, 1960
新加坡 : 青年書局, 1960
 
 
Lu Shan ji shi : Jiangxi sheng / Sang Qiao zuan
廬山紀事 : 江西省 / 桑喬纂
by Sang, Qiao, -1564
桑喬, -1564
Taibei Shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 78 [1989]
台北市 : 成文出版社, 民國78 [1989]
 
 
Gu yun you ran : Tunxi Huizhou Qu / Zhang Ke zhu
古韵悠然 : 屯溪, 徽州区 / 张可著
by Zhang, Ke
张可
Nanjing : Jiangsu mei shu chu ban she, 2007
南京 : 江苏美术出版社, 2007
 
 
Wen mo piao xiang : Jixi / Wang Xiaohua, Sun Jinyun zhu
文墨飘香 : 绩溪 / 王晓华, 孙晋云著
by Wang, Xiaohua
王晓华
Nanjing : Jiangsu mei shu chu ban she, 2007
南京 : 江苏美术出版社, 2007
 
 
Songdo ŭi kojŏk
松都 의 古蹟
by Ko, Yu-sŏp, 1905-1944
高 裕燮, 1905-1944
Kyŏnggi-do Pʻaju-si : Yŏrhwadang, 2007
경기도 파주시 : 悅話堂, 2007
 
 
Fei yue Ouluoba / Zhang Xianliang
飞越欧罗巴 / 张贤亮
by Zhang, Xianliang
张贤亮
Tianjin Shi : Bai hua wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Tianjin fa xing suo fa xing, 1986
天津市: 百花文艺出版社: 新华书店天津发行所发行, 1986
 
 
Shan he ji xing / [zhu zhe Gao Zhun]
山河紀行 / [著者高準]
by Gao, Zhun, 1938-
高準, 1938-
Taibei Shi : Wen shi zhe chu ban she, Minguo 74 [1985]
臺北市 : 文史哲出版社, 民國74 [1985]
 
 
Kanata ni nemuru Nihon no yume : umi no mukō no Bakumatsu Ishin shi kikō / Furukawa Kaoru = A historical journey, Japanese dreams beyond the seas / Kaoru Furukawa
彼方に眠る日本の夢 : 海の向こうの幕末維新史紀行 / 古川薰 = A historical journey, Japanese dreams beyond the seas / Kaoru Furukawa
by Furukawa, Kaoru, 1925-
古川薰, 1925-
Tōkyō : PHP Kenkyūjo, 1989
東京 : PHP 研究所, 1989
 
 
O! peace Korea : Ilbon taehaksaeng ŭi Nam-Puk pangmun'gi / kŭlssŭni, K'it'a Aya ; omgini, Kang Che-suk
오! peace Korea : 일본 대학생 의 남북 방문기 / 글쓴이, 키타 아야 ; 옮긴이, 강 제숙
Uniform title: O! peace Korea 日本大学生の南北訪問記 North Korea, South Korea ! : a Japanese student's report. Korean
오! peace Korea Nihon daigakusei no Nanboku hōmonki North Korea, South Korea ! : a Japanese student's report. Korean
by Kita, Aya, 1979-
喜多 彩, 1979-
Sŏul-si : Kip'ŭn Chayu, 2002
서울시 : 깊은 자유, 2002
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Beijing Xishan feng jing qu / Mei Cun
北京西山风景区 / 梅邨
by Mei, Cun
梅邨
Beijing : Beijing lü you chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 北京旅游出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1983
 
 
Ba she zhe de jiao yin / Biye
跋涉者的脚印 / 碧野
by Biye, 1916-
碧野, 1916-
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan Sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华书店发行, 1983
 
 
Guangzhou you lan xiao zhi / zhu zhe Wang Shizhen. Yue xi suo ji / zhu zhe Shen Yuelin. Gui yu yan dong ji / zhu zhe Jia Dunlin
廣州遊覽小志 / 著者王士禛. 粤西瑣記 / 著者沈曰霖. 鬱巖洞記 / 著者賈敦臨
by Wang, Shizhen, 1634-1711
王士禛, 1634-1711
Taibei shi : Guang wen shu ju, Minguo 57 [1968]
臺北市 : 廣文書局, 民國57 [1968]
 
 
Zou xiang duo yuan wen hua de quan qiu shi : Zheng He xia xi yang (1405-1433) ji Zhongguo yu Yindu Yang shi jie de guan xi = Toward a multicultural global history : Zheng...
走向多元文化的全球史 : 郑和下西洋(1405-1433)及中国与印度洋世界的关系 = Toward a multicultural global history : Zheng He's maritime voyages (1405-1433) and China's relations with the Indian Ocean world / 陈忠平主编
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2017
北京市 : 生活·读书·新知三联书店, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Tasi ollaga pon Kyŏngju Namsan : pawi e saegin Puchʻŏ ŭi segye : Pyŏn Myŏng-hwan sajinjip = Kyongju Namsan : the world of Buddha engraved rock : photographs by Byun...
다시올라가본경주남산 : 바위에새긴부처의세계: 변명환사진집= Kyongju Namsan : the world of Buddha engraved rock : photographs by Byun Myoung-Hwan
by Pyŏn, Myŏng-hwan, 1961-
변명환, 1961-
Sŏul-si : Nunpit, 2000
서울시 : 눈빛, 2000
 
 
You yu de bian jie : yi duan kua yue shen fen yu guo zu de ren lei xue lü cheng / Apo zhu
憂鬱的邊界 : 一段跨越身分與國族的人類學旅程 / 阿潑著
by Apo (Journalist)
阿潑 (Journalist)
Xinbei Shi : Ba qi wen hua : Yuan zu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2017
新北市 : 八旗文化 : 遠足文化事業股份有限公司, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Xiang guo, shi cheng, ye dao / Dong Rui zhu
象国・狮城・椰岛 / 东瑞著
by Dong, Rui
东瑞
Guangzhou Shi : Hua cheng chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
广州市 : 花城出版社 : 广东省新華書店发行, 1985
 
 
Guizhou min zu cun zhai lü you zhi nan = A guidebook to ethnic villages of Guizhou / zhuan wen : Gu Puguang [and 6 others]
贵州民族村寨旅游指南 = A guidebook to ethnic villages of Guizhou / 撰文 : 顾朴光 [and 6 others]
Guiyang Shi : Guizhou ren min chu ban she, 2000
贵阳市 : 贵州人民出版社, 2000
BookBook [text, volume]
 
 
Beiji min zu xue kao cha bi ji / Ding Hong zhu
北极民族学考察笔记 / 丁宏著
by Ding, Hong
丁宏
Beijing Shi : Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2009
北京市 : 中央民族大学出版社, 2009
 
 
Chŏnham P'allada / Iban Alleksandŭrobich'i Konch'arop'ŭ chiŭm ; Mun Chun-il omgim
전함 팔라다 / 이반 알렉산드로비치 곤차로프 지음 ; 문 준일 옮김
Uniform title: Fregat "Pallada". Korean
Фрегат "Паллада". Korean
by Goncharov, Ivan Aleksandrovich, 1812-1891
Гончаров, Иван Александрович, 1812-1891
Sŏul-si : Tongbuga Yŏksa Chaedan, 2014 , ©2014
서울시 : 동북아 역사 재단, 2014
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.