National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 11356 Results for subject:Values.
Sort by:
 
 
Jiangsu Wujin Nantong tian fu diao chao bao gao : [Minguo er shi san nian] / [Zhu bian zhe Wu Xiangxiang, Liu Shaotang]
江蘇武進南通田赋調查報告 : [民國二十三年] / [主編者吳相湘, 劉紹唐]
Taibei Shi : Zhuan ji wen xue chu ban she, Minguo 60 [1971]
臺北市 : 傳記文學出版社, 民國60 [1971]
 
 
by Nagaraja Rao, P., 1910-
Bangalore, Indian Institute of World Culture, 1968
 
 
by Wieman, Henry Nelson, 1884-
Chicago, Ill. : The University of Chicago Press, [1946]
 
 
Jia zhi gui lü xin lun / Hu Peizhao zhu
价值规律新论 / 胡培兆著
by Hu, Peizhao
胡培兆
Beijing : Jing ji ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1989
北京 : 经济科学出版社 : 新华书店经销, 1989
 
 
Jia zhi lun : yi zhong zhu ti xing de yan jiu / Li Deshun zhu
价值论 : 一种主体性的硏究 / 李德顺著
by Li, Deshun
李德顺
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 1987
北京 : 中国人民大学出版社, 1987
 
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.