National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 6265 Results for subject:"Voyages and travels."
Sort by:
 
 
Zai Tai suo jian, suo wen, suo si / Zha Liangyong
在台所見・所聞・所思 / 查良鏞
by Jin, Yong, 1924-2018
金庸, 1924-2018
Xianggang : Ming bao you xian gong si, 1973
香港 : 明報有限公司, 1973
BookBook [text, volume]
 
 
Kunlun ji Nan Hai gu dai hang xing kao / Feilang zhu ; Feng Chengjun yi
崑崙及南海古代航行考 / 費瑯著 ; 馮承鈞譯
Uniform title: Ancient voyages to Condor Island and the China Sea. Chinese
by Ferrand, Gabriel, 1864-1935
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 19 [1930]
上海 : 商務印書館, 民國19 [1930]
 
 
Hai ke ri tan : [6 juan, juan shou] / Wang Zhi zhu
海客日譚 : [6卷, 卷首] / 王芝著
by Wang, Zhi, 1853 or 1854-
王芝, 1853 or 1854-
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1974?]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1974?]
 
 
Hai wai de gan shou / [Zhengyan deng zhu] ; Sheng huo shu dian bian yi suo bian ji
海外的感受 / [徵言等著] ; 生活書店編譯所編輯
Shanghai : Sheng huo shu dian, Minguo 23 [1934]
上海 : 生活書店, 民國23 [1934]
 
 
by Neel, Harold
Port Vila, Vanuatu : Island Pirates, 2016 , ©2011
BookBook [text, volume]
 
 
Ying huan kao lüe [microform]
瀛環考略 [microform]
by Xu, Jiyu, 1795-1873
徐繼畬, 1795-1873
[China] : [publisher not identified], [1844]
MicroformMicroform, BookBook [text, microfilm reel]
 
 
Nam kap fā / dōi Wilāt Manīwat
น้ำกับฟ้า / โดย วิลาศ มณีวัต
by Vilas Manivat, 1924-
[Bangkok] : Khlang Witthayā, 2503 [1960]
[Bangkok] : คลังวิทยา, ๒๕๐๓
BookBook [text, volume]
 
 
Lōk manut : banthưk kānthō̜ngthīeo chom lōk / khō̜ng Mō̜m Čhao Ying Phūnphitsamai Ditsaun
โลกมนุษย์ : บันทึกการท่องเที่ยวชมโลก / ของ หม่อมเจ้าหญิง พูนพิศมัย ดิศกุล
by Phūnphitsamai Ditsakun, M.C., granddaughter of Mongkut, King of Siam, 1896-1990
พูนพิศมัย ดิศกุล, M.C., granddaughter of Mongkut, King of Siam, 1896-1990
Phra Nakhō̜n : Kāonā, 2507 [1964]
พระนคร : สำนักพิมพ์ก้าวหน้า, ๒๕๐๗
BookBook [text, volume]
 
 
by Kingsley, Henry, 1830-1876
London : Macmillan & Co., 1869
MicroformMicroform, BookBook [text, microfiche]
 
 
by Purchas, Samuel, 1577?-1626
London : Printed by W. Stansby for H. Petherstone, 1625
 
 
Thīeo tawanʻō̜k tawantok / khō̜ng Mō̜. Čhō̜. Sipphanphānsanœ̄ Sōnakun
เที่ยวตะวันออกตะวันตก / ของ ม.จ. สิบพันพารเสนอ โสณกุล
by Sipphanphānsanœ̄ Sōnakun, M. C., 1884-1985
สิบพันพารเสนอ โสณกุล, M. C., 1884-1985
Phra Nakhō̜n : Sưksit Sayām, 2512 [1969]
พระนคร : ศึกษิตสยาม, ๒๕๑๒
BookBook [text, volume]
 
 
Dong shuo xi / Zhao Junhao zhu
東說西 / 趙君豪著
by Zhao, Junhao
趙君豪
Taibei : Zi you tan za zhi she, Minguo 51 [1962]
台北 : 自由談雜誌社, 民國51 [1962]
BookBook [text, volume]
 
 
Ying huan kao lue : [2 juan] / Xu Jiyu zhuan
瀛寰考略 : [2卷] / 徐繼畬撰
by Xu, Jiyu, 1795-1873
徐繼畬, 1795-1873
[Taibei xian Yong he zhen] : Wen hai chu ban she, [1974]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1974]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.