National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 15 of 15 Results for subject:"Women political prisoners -- Burma -- Biography."
Sort by:
 
 
Aung San Suu Kyi = ʻŌ̜ng Sān Sū Čhī : wīrasattrī prachāthippatai Phamā / Kunthidā Bunyakun-Dannākin, khīan
Aung San Suu Kyi = ออง ซาน ซูจี : วีรสตรีประชาธิปไตยพม่า / กุลธิดา บุณยะกุล-ดันนากิ้น, เขียน
by Kunthidā Bunyakun-Dannākin
กุลธิดา บุณยะกุล-ดันนากิ้น
Krung Thēp : Samnakphim Kāorǣk, 2554 [2011]
กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ ก้าวแรก, 2554 [2011]
 
 
 
 
by Vilas Manivat, 1924-
Krung Thep : Samnakphim Dokya : Samakkhi San chatchamnai, 2540 [1997]
 
 
Nhaṅʻʺ chī paṅʻʺ ka bhu rāʺ phūʺ khraṅʻʺ : Cu ʾa kroṅʻʺ sīʺ sanʻʹ ʾakʻ chaeʺ myāʺ / Moṅʻ Kui Kui (ʼAmarapūra)
နှင်းဆီပန်းက ဘုရားဖူးခြင်း : စုအကြောင်းသီးသန့်အက်ဆေးများ / မောင်ကိုကို (အမရပူရ)
by Moṅʻ Kui Kui, ʼAmarapūra
မောင်ကိုကို, အမရပူရ
Ranʻ Kunʻ : ʾAipʻ makʻ ripʻ Cā pe, 2019
ရန်ကုန် : အိပ်မက်ရိပ်စာပေ, 2019
BookBook [text, volume]
 
 
by Drummond, Allan
Mordialloc, Vic. : Green Barrow, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Weng shan su ji / Bide Bofanmu zhu ; Zhuang Anqi, Fan Zhenguang yi =The lady and the peacock : the life of Aung San Suu Kyi / Peter Popham
翁山蘇姬 / 彼德・波凡姆著 ; 莊安祺, 范振光譯 =The lady and the peacock : the life of Aung San Suu Kyi / Peter Popham
Uniform title: Lady and the peacock. Chinese
by Popham, Peter
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2012
臺北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2012
 
 
Weng shan su ji zhuan : zi you wu ju, yin ai er zhan / Jiasibo Bentesen (Jesper Bengtsson) zhu ; Lian Shuting yi
翁山蘇姬傳 : 自由無懼・因愛而戰 / 賈斯伯・本特森(Jesper Bengtsson) 著 ; 連舒婷譯
Uniform title: Kamp för frihet : Aung San Suu Kyi : biografi. Chinese
by Bengtsson, Jesper, 1968-
本特森, Jesper, 1968-
Taizhong Shi : Chen xing chu ban you xian gong si, 2012
台中市 : 晨星出版有限公司, 2012
 
 
by Ma Thida, 1966-
Chiang Mai, Thailand Silkworm Books, 2016 , ©2016
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.