National Library of Australia

From Monday 29 November, the Reading Rooms will reopen at reduced hours. You can now start planning your visit and request items from the Catalogue. Find out more...

Showing 1 - 20 of 29184 Results for subject:"World War, 1939-1945."
Sort by:
 
 
Funnu o komete zetsubō no umi o watare / [chosha] Miyakawa Tadashi hoka
憤怒をこめて絶望の海を渡れ / [著者] 宮川正ほか
Tōkyō : Kōjinsha, 1990
東京 : 光人社, 1990
 
 
Nihon Kaigun 400-jikan no shōgen : Gunreibu sanbōtachi ga katatta haisen / NHK Supesharu Shuzaihan
日本海軍400時間の証言 : 軍令部・参謀たちが語った敗戦 / NHKスペシャル取材班
Tōkyō : Shinchōsha, 2011
東京 : 新潮社, 2011
 
 
Rengō Kantai no saigo : tsuketari Rengō Kantai no eikō / Itō Masanori
連合艦隊の最後 : 付連合艦隊の栄光 / 伊藤正徳
by Itō, Masanori, 1889-1962
伊藤正徳, 1889-1962
Tōkyō : Kōjinsha, 1990
東京 : 光人社, 1990
 
 
Sensuikanshi / Bōeichō Bōei Kenshūjo Senshishitsu cho
潜水艦史/ 防衛庁防衛研修所戦史室著
Tōkyō : Asagumo Shinbunsha, Shōwa 54 [1979]
東京: 朝雲新聞社 昭和54 [1979
 
 
Kaigun no akiresuken : Taiheiyō Sensō o ugokashita otokotaachi no kōzai / Yoshida Toshio
海軍のアキレス腱 : 大平洋戦爭を動かした男たちの功罪 / 吉田俊雄
by Yoshida, Toshio, 1909-
吉田俊雄, 1909-
Tōkyō : Kōjinsha, Shōwa 63 [1988]
東京 : 光人社, 昭和 63 [1988]
 
 
Riku-Kaigun nenpyō : tsuketari heigo, yōgo no kaisetsu / Bōeichō Bōei Kenshūjo Senshibu cho
陸海軍年表: 付兵語・用語の解說/ 防衛庁防衛研修所戦史部著
Tōkyō : Asagumo Shinbunsha, 1980
東京: 朝雲新聞社, 1980
 
 
Shanghai mi mi zhan : di er ci shi jie da zhan qi jian de die zhan, yin mou yu bei pan = Secret war in Shanghai : treachery, subversion and collaboration in the second world war...
上海秘密战 : 第二次世界大战期间的谍战, 阴谋与背叛 = Secret war in Shanghai : treachery, subversion and collaboration in the second world war / 华百纳著 ; 周书垚译, 周育民校
Uniform title: Secret war in Shanghai. Chinese
by Wasserstein, Bernard
Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2015
上海 : 上海社会科学院出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Kirisutokyō no sensō sekinin : Nihon no senzen senchū sengo / Morioka Iwao, Kasahara Yoshimitsu
キリスト敎の戦争責任 : 日本の戦前・戦中・戦後 / 森岡巌, 笠原芳光
by Morioka, Iwao
森岡巌
Tōkyō : Kyōbunkan, 1974
東京 : 敎文館, 1974
 
 
Hakyoku e no senryaku : Nihon Kaigun to Middowē / Morimoto Tadao
破局への戦略 : 日本海軍とミッドウェー / 森本忠夫
by Morimoto, Tadao, 1926-
森本忠夫, 1926-
Tōkyō : Tōyō Keizai Shinpōsha, 1992
東京 : 東洋経済新報社, 1992
 
 
Daikairei / Shiryō Chōsakai hen
大海令 / 史料調查会編
by Japan. Daihonʾei. Kaigunbu
Japan. 大本營. 海軍部
Tōkyō : Mainichi Shinbunsha, 1978
東京 : 每日新聞社, 1978
 
 
Dai Tōa Sensō kaigun bijutsu / Kaigunshō kōen ; Dai Nihon Kaiyō Bijutsu Kyōkai hensan
大東亞戰爭海軍美術 / 海軍省後援;大日本海洋美術協會編纂
Tōkyō : Dai Nihon Kaiyō Bijutsu Kyōkai, Shōwa 18 [1943]
東京: 大日本海洋美術協會, 昭和 18 [1943]
 
 
Sengo kankō senshi senki sōmokuroku. Rikugun hen / Nishimura Masamori hen
戦後刊行戦史・戦記総目錄. 陸軍篇 / 西村正守編
Tōkyō : Chikyūkan : Hatsubaijo Hara Shobō, Shōwa 62 [1987]
東京 : 地久館 : 発売所原書房, 昭和 62 [1987]
 
 
Akagami : otokotachi wa kōshite senjō e okurareta / Ozawa Makoto, NHK Shuzaihan
赤紙 : 男たちはこうして戦場へ送られた / 小澤眞人, NHK 取材班
by Ozawa, Makoto, 1962-
小澤眞人, 1962-
Ōsaka-shi : Sōgensha, 1997
大阪市 : 創元社, 1997
 
 
Akagami to chōhei : 105-sai saigo no Heiji-gakari no shōgen kara / Yoshida Toshihiro cho
赤紙と徴兵 : 105歲最後の兵事係の証言から / 吉田敏浩著
by Yoshida, Toshihiro, 1957-
吉田敏浩, 1957-
Chiyoda-ku, [Tōkyō] : Sairyūsha, 2011
千代田区, [東京] : 彩流社, 2011
 
 
Daihonʾei Kaigunbu Dai Tōa sensō kaisen keii / Bōeichō Bōei Kenshūjo Senshishitsu cho
大本営海軍部大東亞戦争開戦経緯/ 防衛庁防衛研修所戦史室著
Tōkyō : Asagumo Shinbunsha, 1979
東京: 朝雲新聞社, 1979
 
 
Nihon Kaigun no ogori no hajimari / Chihaya Masataka
日本海軍の驕りの始まり / 千早正隆
by Chihaya, Masataka, 1910-
千早正隆, 1910-
Tōkyō : Namiki Shobō, 1989
東京 : 並木書房, 1989
 
 
Sakusen sanbō Tsuji Masanobu : aru ratsuwan sanbō no tsumi to batsu / Oide Hisashi
作戰参謀辻政信 : ある辣腕参謀の罪と罰 / 生出寿
by Oide, Hisashi, 1926-
生出寿, 1926-
Tōkyō : Kōjinsha, Shōwa 62 [1987]
東京 : 光人社, 昭和 62 [1987]
 
 
Rikugun : Hata Shunroku nisshi / [Itō Takashi, Terunuma Yasutaka kaisetsu]
陸軍 : 畑俊六日誌 / [伊藤隆, 照沼康孝解說]
by Hata, Shunroku, 1879-
畑俊六, 1879-
Tōkyō : Misuzu Shobō, 1983
東京 : みすず書房, 1983
 
 
Shōwa senjiki no Kaigun to seiji / Teshima Yasunobu cho
昭和戦時期の海軍と政治 / 手嶋泰伸著
by Teshima, Yasunobu, 1983-
手嶋泰伸, 1983-
Tōkyō : Kabushiki Kaisha Yoshikawa Kōbunkan, Heisei 25 [2013] , ©2013
東京 : 株式会社吉川弘文館, 平成25 [2013]
BookBook [text, volume]
 
 
Er zhan zhong de Shanghai = Shanghai in the World War II / zhu bian Zhou Wu
二战中的上海 = Shanghai in the World War II / 主编周武
Shanghai Shi : Shanghai yuan dong chu ban she, 2015
上海市 : 上海远东出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.