Practisch javaansch-nederlandsch woordenboek met latijnsche karakters, samengesteld door P. Jansz. 2., verb. en veel verm. uitgave, voor den druk bewerkt en voortgezet door P. Ant. Jansz

Request this item

Request this item to view in the Library’s reading room.

Loading...