Saligang-Batas ng Republika ng Pilipinas : pinagtibay ng Lupon sa Paghahanda ng kasarinlan ng Pilipinas sa Lunsod ng Maynila, Pilipinas, nang ikaapat ng Setyembre, sanlibo siyam na raan apatnapu't tatlo

Request this item

Request this item to view in the Library’s reading room.

Loading...