Caerte oft lyste inhoudende den prijs van elck marck, once, enghelschen, ende aes troys gewicht van alle de specien van gout oft siluer zijnde verboden te licht oft te seer versleten ... [microform] / naer aduenant d' ordinancie van Hunne Hoocheden ; gemaeckt by de generale meesters van de munten, in de maent van januario 1621

Request this item

Request this item to view in the Library’s reading room.

Loading...