De wetboeken, wetten en verordeningen van Indonesië, benevens de Grondwet voor het Korninkrijk der Nederlanden en de ontwerp Constitutie voor de Republiek der Verenigde Stater van Indonesië

Request this item

Request this item to view in the Library’s reading room.

Loading...