ʻOm phra mā phūt ko̜ mai chư̄a / rīaprīang dōi Santisuk Marōngsī
อมพระมาพูด ก็ไม่เชื่อ / เรียบเรียงโดย สันติสุข มะโรงศรี

Request this item

Request this item to view in the Library’s reading room.

Loading...