Kū khư̄ pā, khā chư̄ Prēm : ʻammata hǣng Pā Prēm / Wātsanā Nānūam
กูคือป๋าข้าชื่อเปรม : อมตะแห่งป๋าเปรม / วาสนา นาน่วม

Request this item

Request this item to view in the Library’s reading room.

Loading...