Sijne Koninckl. Maj. van Engelants oratie aen de ledenen van de twee Huysen des Parlements ghedaen, tot Oxford den eersten februarij, 1644 [electronic resource] : item, een missive van den Marquis van Argile ende Sir Will. Armijn ... gheschreven tot Barwijck den 20/30 januarij, aen Sir Thomas Glemham ... met d' antwoorde