Tresoor van de gewichten, maten van koorn ende landen, &c. [microform] : als mede van d'elle ende natte mate : oock van differente gelden ende wissels, met verscheyden curieuse dingen van landen ende steden ... een korte aenteeckeninge van het opklimmen ende verloop van de munte ofte gelden ... : sedert anno 1489 ... en dan voort tot het jaer 1667

Request this item

Request this item to view in the Library’s reading room.

Loading...