Kaart van het eiland Java / uitgegeven op last van en opgedragen aan Zijne Excellentie den Minister van Kolonien Chs. F. Pahud, Ridder Groot Kruis der Orde van den Nederlandschen Leeuw, der Leopoldsoide van Belgie en van den Rooden Adelaar van Pruissen; door Dr. F. Junghuhn, Ridder van de Orde van den Nederlandschen Leeuw en van den Rooden Adelaar 3e. Kle. van Pruissen, te zamengesteld uit de waarnemingen en opmetingen door hem gedaan gedurende zijne onderzoekings reizen op dat eiland in de jaren 1835 tot 1848 ; op steen gebragt te Breda bij A.J. Bogaerts, 1855

Request this item

Request this item to view in the Library’s reading room.

Loading...

Similar items