Jing ji yu xin xi [electronic resource]
经济与信息 [electronic resource]