Ye jin zheng gong yan jiu [electronic resource]
冶金政工研究 [electronic resource]