Jian cai yu zhuang shi Shang xun kan. [electronic resource] :
建材与装饰 上旬刊. [electronic resource] :