De figuren van alle goude ende siluere penninghen die van nv voortaen achtervolghende & placcaet vanden ghelde, cours ende loop sulleu [sic] hebben inde landen van herwaertsouere [microform] : ende alle andere hier in niet in prente gestelt worden verclaert voor bilioen, ende niet ontfanchaer

Request this item

Request this item to view in the Library’s reading room.

Loading...