Moderatie ende interpretatie van het placcaet prouisionel, op het stuck van het lichten vande beden inde landen ende hertochdomme van Limborch, Valckenborch, Daelhem, ende s' hertoghen-raede [microform] : vande maent van december 1625 : met de naeder ordonnantie daer op ghepubliceert

Request this item

Request this item to view in the Library’s reading room.

Loading...

Similar items