National Library of Australia

You must be logged in to Tag Records
Somdet Phra Thēprattanarātchasudā-- Sayāmbō̜rommarātchakumārī sadet phrarāchadamnœ̄n thǣn phraʻong pai phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Banhān Sinlapaʻāchā Mō̜.Pō̜.Chō̜., Mō̜.Wō̜.Mō̜., Pō̜.Phō̜., Thō̜.Čhō̜. ʻadīt Naȳok Ratthamontrī na mēn lūang nā phlapphlā ʻItsariyāphō̜n Wat Thēpsirinthrāwāt, Khēt Pō̜m Prāp Sattrū Phāi, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wanʻāthit thī 14 Singhākhom2559
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานเพลิงศพ นายบรรหาร ศิลปอาชา ม.ป.ช.,ม.ว.ม., ป,ภ., ท.จ. อดีตนายกรัฐมนตรี ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
Bib ID 7330806
Format BookBook [text, still image, volume]
Printer Array
นนทบุรี : โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด, ๒๕๕๙
Description Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Sinlapaʻāchā, 2559 [2016] 
Krung Thēp : Mūnnithi Kōmon Khīmthō̜ng, 2559 [2016] 
กรุงเทพฯ : ครอบครัวศิลปอาชา, ๒๕๕๙ 
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๕๙ 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ลดา, ๒๕๕๙ 
3 volumes : illustration (some colour), colour portraits, colour photographs ; 21-30 cm 
Summary

Cremation volume for Banhan Sinlapa'acha, 1932-2016 former 21th Thai Prime Minister, 1995-1996 under the Phak Chat Thai, political party of Thailand; comprises biography, condolences and articles on interpretations of death contemplation based on Buddhist concepts.

Full contents
 • [เล่ม ๑]. มังกรสุพรรณคืนฟ้า
 • [เล่ม ๒]. บรรหาร ศิลปอาชา เล่าเรื่องครั้งสุดท้าย / ภัทระ คำพิทักษ์, อินทรชัย พาณิชกุล เรียบเรียง
 • [เล่ม ๓]. มรณสติ : พุทธวิธีต้อนรับความตายด้วยสติและปัญญา / บรรณาธิการ, พรรณวดี วศินวรรธนะ และอรศรี งามวิทยาพงศ์.
 
Subjects Banhān Sinlapaʻāchā, 1932-2016 -- Death and burial.  |  Prime ministers -- Thailand -- Biography.  |  Politicans -- Thailand -- Biography.  |  Death -- Religious aspects -- Buddhism.  |  Thailand -- Politics and government.
บรรหาร ศิลปอาชา, 1932-2016 -- Death and burial.
Other authors/contributors Banhān Sinlapaʻāchā, 1932-2016, honouree  | 
บรรหาร ศิลปอาชา, 1932-2016, honouree  | 
Also Titled

Mangkō̜n suphan khư̄n fā.

Banhān Sinlapaʻāchā lao rư̄ang khrang sutthai.

Mō̜ranasati : phutthawithī tō̜nrap khwāmtāi dūai sati læ panyā.

มังกรสุพรรณคืนฟ้า.

บรรหาร ศิลปอาชา เล่าเรื่องครั้งสุดท้าย.

มรณสติ : พุทธวิธีต้อนรับความตายด้วยสติและปัญญา.

Online

  In the Library

  Request this item to view in the Library's reading rooms using your library card. To learn more about how to request items watch this short online video Help Video.

  Details Collect From
  TH CRE 17/3127
  Copy: v. 1
  Main Reading Room
  TH CRE 17/3127
  Copy: v. 2
  Main Reading Room
  TH CRE 17/3127
  Copy: v. 3
  Main Reading Room

  Order a copy

  - Copyright or permission restrictions may apply. We will contact you if necessary.

  Help Video To learn more about Copies Direct watch this short online video Help Video.
  close Can I borrow items from the Library?

  You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video embedded.

  You can view this on the NLA website.

  close What can I get online?

  You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video embedded.

  You can view this on the NLA website.

  close Can I get copies of items from the Library?

  You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video embedded.

  You can view this on the NLA website.

  Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
  Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.