Placaet ende ordonnantie op het heffen ende betalen der last-ghelden over de schepen varende door de Strate van Gibralter naer de Middelantsche Zee ende op Levanten [microform]

Request this item

Request this item to view in the Library’s reading room.

Loading...