Placaet ende ordonnantie op het heffen ende betalen der last-gelden [microform] : over de schepen varende door de Strate van Gibralter naer de Middelandtsche Zee ende op Levanten

Request this item

Request this item to view in the Library’s reading room.

Loading...