Palatuntunan ng pamahalaan sa pagpapasinaya ng Republika ng Pilipinas at sa pagtanggap ng tungkulin ng kaniyang kadakilaang Jose P. Laurel, Pangulo ng Republika ng Pilipinas : Huwebes, Ika-14 ng Oktubre, 1943, Gusali ng Batas Maynila = Official program of the inauguration of the Republic of the Philippines and the induction into office of His Excellency Jose P. Laurel, President of the Republic of the Philippines : Thursday, October 14, 1943, Legislative Building, Manila

Request this item

Request this item to view in the Library’s reading room.

Loading...