Placaet ende ordonnantie op het heffen ende betalen der last-gelden [electronic resource] : over de schepen varende door de Strate van Gibralter naer de Middelandtsche Zee ende op Levanten