Ordonnantie ende liste ons heeren des Conincx, op het lichten ende ontfanck van synen Zeeuschen thol binnen syne stadt van Antwerpen [electronic resource]

Similar items